@media only screen and (max-width: 600px) { #fb-root { display: none; } }
 
Search

IT Service Automation ผู้ช่วยที่จะมาแก้ปัญหา IT ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในองค์กรของคุณ


คุณเคยพบปัญหา IT ที่เกิดซ้ำๆ ในองค์กรคุณหรือไม่ และปัญหานั้นส่งผลกระทบกับการบริการครั้งแล้วครั้งเล่า ปัญหาหรือ incident ทางด้าน IT หลายครั้งที่เราไม่สามารถทราบสาเหตุหรือต้นตอได้ หรือแม้จะทราบสาเหตุแต่ก็แก้ไขไม่ได้ เพราะบางครั้งต้องรอ patch หรือเวอร์ชั่นใหม่จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ vendor เราได้แต่เพียงแก้ปัญหาแบบชั่วคราว หรือแบบ workaround เพื่อให้บริการทางด้าน IT นั้นกลับมาใช้งานได้ปกติ แต่เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาดังกล่าวก็มักจะกลับมาเกิดขึ้นอีก และคุณก็จะได้รับเสียงบ่นจากผู้ใช้งาน ทำอย่างไรเราถึงลดโอกาสและผลกระทบจากปัญหาที่เกิดซ้ำๆ เหล่านี้ได้


การจะลดโอกาสและผลกระทบจากปัญหาที่เกิดซ้ำสามารถทำได้ เช่น ปัญหาที่แอพพลิเคชั่นกินหน่วยความจำสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อใช้งานไปสักพักจนเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ไม่มีหน่วยความจำเหลือทำให้แอพพลิเคชั่นช้าลงจนถึงขั้นไม่ตอบสนอง การลดโอกาสหรือผลกระทบก็อาจจะใช้วิธี restart แอพพลิเคชั่นเพื่อคืนหน่วยความจำให้กับเครื่องแม่ข่ายในเวลากลางคืนของทุกวัน เป็นต้น แต่วิธีนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเหมือนการกราดกระสุน คือแม้ในบางช่วงเวลาหน่วยความจำยังเพียงพออยู่ เครื่องแม่ข่ายก็จะถูก restart ทำให้ผู้ใช้งานอยู่ในขณะหลุดออกจากระบบ เพราะการ restart และต้องทำการกลับเข้ามาใช้งานใหม่


อีกวิธีหนึ่งคือการให้ระบบบริหารจัดการเครือข่าย IT ทำการ trigger หรือส่งสัญญาณ เพื่อทำการ restart service เมื่อหน่วยความจำเข้าขั้นวิกฤตจริงๆ ซึ่งต้องอาศัยระบบ monitoring เช่น NetkaView Network Manager X (NNMX) เมื่อ NNMX ตรวจพบว่าหน่วยความจำเครื่องเหลือน้อย ก็จะทำการเปิด incident ผ่าน API ไปยัง ITSM tool เช่น NetkaQuartz Service Desk X (NSDX) จากนั้น NSDX ซึ่งสามารถสร้าง workflow ก็จะเริ่มเดิน flow ตามเงื่อนไข และทำการ remote ส่งคำสั่งเข้าไป restart service บนเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ


การทำงานทั้งหมดดังที่กล่าวมา เป็นการทำงานที่ไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดปัญหาแบบนี้กี่ครั้งก็ตาม ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะเรามีผู้ช่วยที่คอย monitor และจัดการแก้ปัญหาให้เราแบบอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า IT Service Automation ซึ่งกรณีที่ยกตัวอย่างนั้น สามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่อง proactive, self-prevention และ self-recovery ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหา IT กรณีอื่นๆ ได้หลากหลาย เพราะ NSDX มี workflow management และสามารถส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ IT ที่สนับสนุน SSH หรือ WinRM ไม่ว่าจะเป็น Linux, UNIX, Windows หรืออุปกรณ์เครือข่าย เช่น Cisco, Huawei, Juniper เป็นต้น


นอกจากการตรวจจับ incident ที่เกิดจาก IT infrastructure โดยใช้ NNMX แล้ว เรายังสามารถใช้ NetkaView Logger (NLG) เพื่อตรวจจับ incident ด้าน security และให้ทำการสร้าง incident record ที่ NSDX ผ่าน API และทำ automation เพื่อลดผลกระทบจาก security incident ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับเจอ malicious IP address, malware หรือ security threat ต่างๆ


จะเห็นได้ว่า IT Service Automation ถือเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราแก้ปัญหา IT ที่เกิดซ้ำๆ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ส่งเสริมการทำ self-prevention, self-recovery ทำให้ IT service ของเรามีความพร้อมใช้งานในระดับสูงสุด ลดเสียงบ่นจากผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี


หากท่านสนใจ NetkaQuartz Service Desk X, NetkaView Network Manager X และ NetkaView Logger ก็สามารถติดต่อมาที่ sales@netkasystem.com หรือที่ Line OA: @netkasystem

50 views0 comments